opc_loader

C, E, CLS, S 63(S) e-diff AMG differentieel revisie/upgrade

Artikelnr: A2053503619
(Prijs excl. btw) 702,48
850,00
Montage op de auto
Opties
Reviseren
Sper variant
Voorraad
Voorraad:
  21  items
Beschrijving

De opties voor het upgraden van het sper:

English description below, Deutsche Beschreibung unten

1) Revisie (Kies bij sper optie voor "OEM origineel houden")

  Aanbevolen wanneer er enkel bij rechtuit rijden een geluid uit het differentieel komt wat met de snelheid mee gaat. Sper word niet aangepast. Alle lagers, keerringen worden vervangen (Werkzaamheden gebeuren aan eigen differentieel of met uitruilen van sper differentieel)

2) Revisie (OEM sper upgrade)

  Aanbevolen wanneer er enkel bij rechtuit rijden een geluid uit het differentieel komt wat met de snelheid mee gaat. Hierbij versterken we gelijk het sper waar vaak problemen mee ontstaan voor meer zorgeloze kilometers (Werkzaamheden gebeuren aan eigen differentieel of met uitruilen van sper differentieel)

3) Installatie van een OS Giken platensper (Drexler ook beschikbaar tegen meerprijs) 

Aanbevolen wanneer het sper vervangen moet worden voor een aftermarket mechanisch sper met betere, meer stabiele performance. We hebben hierbij de auto ongeveer 3 dagen nodig (Werkzaamheden gebeuren aan eigen differentieel)

4) Revisie + installatie van een OS Giken platensper (Drexler ook beschikbaar tegen meerprijs) 

Aanbevolen wanneer het sper vervangen moet worden voor een aftermarket mechanisch sper met betere, meer stabiele performance. We kunnen hierbij waarschijnlijk een ruildifferentieel bieden waardoor de wachttijd bij montage ongeveer 3 uur is. (niet voor alle modellen mogelijk)

5) Revisie + installatie van een OS Giken TCD; 

Aanbevolen wanneer het sper vervangen moet worden voor een aftermarket sper met de beste, meest duurzame performance. We kunnen hierbij waarschijnlijk een ruildifferentieel bieden waardoor de wachttijd bij montage ongeveer 3 uur is. (niet voor alle modellen mogelijk)

E-diff bypass:

Om een mechanisch platensper te installeren in plaats van het electronisch aangestuurde sper wat soms wispelturig kan zijn, lastig te voorspellen is en over tijd speling krijgt en waar geen losse onderdelen voor beschikbaar zijn (Alleen een compleet vervangende unit van Mercedes AMG voor veel $$$$), moet de electronische aansturing wel aangepast worden anders zal deze een foutmelding geven. Met onze aanpassing is er van de buitenkant en voor de computer (incl die van de dealer etc) niets te zien of te merken, maar kan je wel al rijdend vertrouwen op de mechanische werking van je platensper.

Revisie van het AMG elektronisch aangestuurde sperdifferentieel. Betreft het vervangen van de lagers en keerringen, schoonmaken en voorzien van nieuwe laklaag.

Het differentieel dient voor deze prijs dus aangeleverd te worden door u. We hebben een ruilunit beschikbaar voor de meeste modellen, neem contact op voor details.

Montage bij ons is mogelijk. Neem contact op voor mogelijkheden aangaande vervangen van de differentieel ophang bussen, aandrijfassen of andere delen rond het differentieel.

https://hardemanmotorsport.nl/revisie/

Toepasbaar voor alle AMG HAG215 Elektronische sper differentielen. Zoals geleverd op de C63s, E63 (s) en S63

-----------English------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The options for upgrading the lsd of fixing a broken differential:

Deutsche Beschreibung unten

1) Overhaul (Choose "Keep OEM original") Recommended when only when driving straighta noise comes from the differential that comes and goes with the speed. LSD is not touched. All bearings, seals are replaced   (Work is done on own differential or with exchange of lsd unit)

2) Overhaul + (OEM lsd upgrade) Recommended when only when driving straighta noise comes from the differential that comes and goes with the speed. Hereby we immediately strengthen the lsd that often causes problems, for more carefree kilometers   (Work is done on our own differential or with the exchange of the lsd)

3) Installation of an OS Giken superlock (Drexler also available at extra cost) Recommended when the lsd needs to be replaced with an aftermarket mechanical clutch type lsd with better, more stable performance. We need the car for about 3 days (Work is being done on your own differential)

4) Overhaul + installation of an OS Giken superlock (Drexler also available at extra cost) Recommended when the lock needs to be replaced with an aftermarket mechanical lsd with better, more stable performance. We can probably offer an exchange differential, which means that the waiting time for assembly is approximately 3 hours. (not possible for all models)

5) Overhaul + installation of an OS Giken TCD; Recommended when the lsd needs to be replaced for an aftermarket lsd with the best, most durable performance. We can probably offer an exchange differential, which means that the waiting time for installation is approximately 3 hours. (not possible for all models)

E diff bypass: To install a mechanical lsd instead of the electronically controlled lsd, which can sometimes be difficult to predict and will get slack over time and for which no separate parts are available (Only a complete replacement unit from Mercedes AMG for a lot of $$$$), the electronic control must be adjusted otherwise it will give an error message. With our adjustment, there is nothing to see or notice from the outside and for the computer (including that of the dealer, etc.), but you can rely on the mechanical operation of your lsd while driving.

Overhaul of the AMG electronically controlled differential lock. Concerns replacing the bearings and seals, cleaning and repainting. The differential must therefore be supplied by you for this price. We have an exchange unit available for most models, please contact us for details. Assembly by us is possible. Contact us for options regarding replacement of the differential suspension bushings, drive shafts or other parts around the differential.

https://hardemanmotorsport.nl/revisie/

Applicable for all AMG HAG215 Electronic differential locks. As supplied on the C63s, E63(s) and S63

-----------Deutsch------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Möglichkeiten zum Aufrüsten der Differentialsperre und zur Reparatur defekter Differentialsperre:

1) Überarbeitung (Wählen Sie "OEM origineel houden" in der Block option)

Empfehlenswert, wenn nur bei Geradeausfahrt ein mit der Geschwindigkeit einhergehendes Geräusch vom Differenzial kommt. Sper ist nicht angepasst. Alle Lager, Dichtungen werden ersetzt   (Arbeiten am eigenen Differential oder mit Austausch der Differentialsperre)

2) Überarbeitung + (OEM sperre Upgrade)

Empfehlenswert, wenn nur bei Geradeausfahrt ein mit der Geschwindigkeit einhergehendes Geräusch vom Differenzial kommt. Hiermit verstärken wir sofort die Sperre, was für unbeschwertere Kilometer oft Probleme bereitet   (Arbeiten am eigenen Differenzial oder mit Austausch der Differenzialsperre)

3) Installation einer OS Giken-Superlock sperre (Drexler auch gegen Aufpreis erhältlich)

Empfohlen, wenn das Schloss durch ein mechanisches Nachrüstschloss mit besserer, stabilerer Leistung ersetzt werden muss. Wir brauchen das Auto für ca. 3 Tage (An unserem eigenen Differential wird gerade gearbeitet)

4) Überholung + Installation eines OS Giken-Superlock (Drexler auch gegen Aufpreis erhältlich)

Empfohlen, wenn das Sperre durch ein mechanisches Sperre mit besserer, stabilerer Leistung ersetzt werden muss. Wir können wahrscheinlich eine Austauschdifferenz anbieten, was bedeutet, dass die Wartezeit für die Montage ca. 3 Stunden beträgt. (nicht bei allen Modellen möglich)

5) Überarbeitung + Installation einer OS-Giken-TCD;

Empfohlen, wenn das Schloss gegen ein Nachrüstschloss mit der besten und langlebigsten Leistung ausgetauscht werden muss. Wir können wahrscheinlich eine Austauschdifferenz anbieten, was bedeutet, dass die Wartezeit für den Einbau ca. 3 Stunden beträgt. (nicht bei allen Modellen möglich)

E-Diff-Bypass:

Ein mechanisches Differentialsperre anstelle des manchmal wankelmütigen, schwer vorhersehbaren und mit der Zeit locker werdenden elektronisch gesteuerten Schlosses zu verbauen, für das keine Einzelteile erhältlich sind (Nur ein komplettes Austauschgerät von Mercedes AMG für viel Geld $$$$), muss die elektronische Steuerung angepasst werden, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Mit unserer Verstellung ist von außen und für den Computer (auch den des Mercedes etc.) nichts zu sehen oder zu bemerken, aber Sie können sich während der Fahrt auf die mechanische Bedienung Ihres Plattensperre verlassen.

Überarbeitung der elektronisch gesteuerten AMG Differenzialsperre. Betrifft den Austausch der Lager und Dichtungen, Reinigung und Neulackierung.

Das Differenzial muss daher für diesen Preis von Ihnen geliefert werden. Wir haben für die meisten Modelle eine Austauscheinheit verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns für Details.

Montage bei uns ist möglich. Kontaktieren Sie uns für Optionen zum Austausch der Differentialaufhängungsbuchsen, Antriebswellen oder anderer Teile rund um das Differential.

https://hardemanmotorsport.nl/revisie/

Passend für alle AMG HAG215 Elektronische Differenzialsperren. Im Lieferumfang der C63s, E63(s) und S63

Beoordelingen ()
C, E, CLS, S 63(S) e-diff AMG differentieel revisie/upgrade heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
C, E, CLS, S 63(S) e-diff AMG differentieel revisie/upgrade


Aanbevolen artikelen:

45,00
OS-250R Volledig synthetische gear olieOS 250R is speciaal geformuleerd op basis van de hoogste...
225,00
Aluminium deksel voor het Mercedes AMG HAG215 e-diff achterdifferentieel. Deze kunnen wel eens...
1.936,00
Drexler sper exclusief inbouw voor het AMG 215 HAG differentieel zoals gevonden onver verschillende...
3.055,11
OS Superlock sperdifferentieel Mercedes HAG 215  AMG C55 W203 C63 W204, E55 W211, E63...
958,32
CSF Race Radiator voor de Mercedes C63(S), E63(S) en GLC63(S) AMG.Het...

Alternatieve artikelen:

1.382,20
QUAIFE sper differentieel.In de praktijk maakt de Quaife ATB je auto tot een snellere straatauto,...
225,00
Aluminium deksel voor het Mercedes AMG HAG215 e-diff achterdifferentieel. Deze kunnen wel eens...
1.936,00
Drexler sper exclusief inbouw voor het AMG 215 HAG differentieel zoals gevonden onver verschillende...
3.055,11
OS Superlock sperdifferentieel Mercedes HAG 215  AMG C55 W203 C63 W204, E55 W211, E63...
1.800,00
OS Superlock sperdifferentieel voor een serie aan Mercedes 63 en 55 AMG modellen zoals W204 en W205...
131,47
Oplas bevestiging met ophangoor voor het AMG differentieel. We hebben al menig W205 C63 voorbij...
Is dit iets voor u?
38,72 24,39
Winkelwagen